e-mail: office@dcc.md

telefon: 022-23-86-95

Statut ///

Statutul funcţionării Întreprinderii municipale Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei municipiului Chişinău

 

I. Dispoziţii Generale

1.1. Întreprinderea municipală Direcţia Construcţii Capitale (în continuare – Direcţia) este constituită în baza decizieiConsiliului municipal Chişinău şi în activitatea ei se supune Consiliului şi Primăriei municipiului Chişinău.

  1.2. Forma organizatorico - juridică a Direcţiei este Întreprindere municipală care îşi desfăşoară activitatatea sa economică în conformitate cu Legile Republicii Moldova nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, nr.459-XII din 22.01.1991 „Cu privire la proprietate, nr.436-XV din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, nr.1166-XIII din 30.04.1997 „Achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului”, nr.721-XIII din  02.02.1996 „Privind calitatea în construcţii” şi cu alte legi ale Republicii Moldova, cu hotărârile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiile Primarului General şi ai viceprimarilor municipiului Chişinău, cu prevederile prezentului Statut.

 1.3. Scopul fondării Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei municipiului Chişinău – utilizarea complexă şi raţională a investiţiilor în construcţie, reconstrucţie şi reparaţii capitale.

 

 II. Denumirea şi sediul Direcţiei

 2.1. Denumirea deplină a Direcţiei: - Întreprinderea municipală Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei municipiului Chişinău.

2.2 . Denumirea abreviată a Direcţiei: -Î.M. D.C.C. a Primăriei municipiului Chişinău.

 2.3. Direcţia este persoană juridică, are ştampilă rotundă cu stema Republicii Moldova şi denumirea în limba de stat.