e-mail: office@dcc.md

telefon: 022-23-86-95

Servicii ///

Servicii

 

 • exercitarea funcţiilor de beneficiar din contul bugetului de stat şi municipal la construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală şi curentă a locuinţelor, obiectivelor de menire social-culturală, comunală, podurilor, drumurilor, estacadelor, liniilor de troleibuz, trecerilor subterane, diferitor întreprinderi industriale în conformitate cu Planul General de dezvoltare social-economică a mun. Chişinău;

 

 • organizarea antreprizei pe bază de concurs nemijlocit cu organizaţiile de construcţii-montaj şi conlucrarea cu ele la construcţia diferitor obiective;

 

 • întocmirea programului pe adrese ale obiectivelor care urmează să fie construite;

 

 • executarea comenzilor de construcţie din însărcinarea fondatorului, folosind resursele bugetului republican, municipal, credite şi alte resurse;

 

 • analiza activităţii din ramura construcţiei a municipiului;

 

 • asigurarea cu resurse tehnico-materiale, utilaj, materie primă la construcţia diferitor obiective;

 

 • desfăşurarea activităţii economice externe în domeniul construcţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

 • acumularea datelor iniţiale pentru proiectare şi construcţie, perfectarea autorizaţiilor pentru construirea diferitor obiective;

 

 • participarea în cadrul Comisiilor de stat pentru recepţionarea obiectivelor definitivate din municipiu;

 

 • transmiterea în exploatare subdiviziunilor corespunzătoare ale fondatorului sau altor organizaţii a diferitor obiective definitivate, în baza deciziilor Consiliului municipal;

 

 • organizarea licitaţiilor, pentru lucrări de proiectare, construcţie, procurarea utilajului, a producţiei de cablu şi altor materiale;

 

 • control şi supravegherea tehnică privind executarea lucrărilor de proiectare, construcţie, reparaţie capitală şi curentă;

 

 • recepţionarea creditelor acordate pentru proiectare, construcţie şi reconstrucţie;

 

 • examinarea scrisorilor, petiţiilor, poruncilor parvenite de la fondator, Primăria municipiului Chişinău, primăriile oraşelor, comunelor, satelor, de la locatari, întreprinderi şi organizaţii, de la instanţele ierarhic superioare şi luarea deciziilor concrete ce ţin de soluţionarea problemelor expuse în petiţiile şi poruncile respective.